Nyheder

Grundejerforeningen Ternesøparken

Nyheder

17 august 2019

 

Så er det på mandag (d. 19/8), at brolæggerne begynder arbejdet med opretning af vores fortove.

De tager en stikvej af gangen.

Hvis de skal grave fortovet op ud for en indkørsel, vil de ringe på, hvis der står en bil i indkørslen.

De kan ikke garantere, at man kan benytte sin indkørsel samme dag. Men fortovet er færdigt senest dagen efter.

De starter så vidt vides, ved fællesparkeringen mellem nr. 44 og nr. 46.

Så vi vil anbefale, at man ikke har sin bil parkeret her, fra mandag morgen.

 

Dansk Asfalt har meldt ud, at de formentlig starter asfalteringen d. 26/8.

De siger, at hvis man vil være sikre på at kunne komme ud med bilen på et bestemt tidspunkt, skal man parkere uden for G/F Ternesøparkens område.

Hvis man ikke har parkeret uden for området og alligevel skal ud at køre, kan der være ventetid på op til en halv times tid.

Parkering på vejen må helt klart frabedes, mens asfaltarbejderne pågår.


16. november 2018

 

Så er vi igen ved at nå den tid på året, hvor vi skal tænde lys i Ternesøparkens juletræ.

Det sker den første søndag i advent, der i år er den 2. december.

Vi håber at mange har lyst til og mulighed for, at møde op til lidt hyggeligt samvær og ønske hinanden en god Jul.

Vi mødes ved træet i rundkørslen Kl. 15. Træet tændes samtidig med gadebelysningen.

Bestyrelsen sørger for gløgg, kakao og æbleskiver

Juni 2018

 

Fra 27/6 til 1/8 2018 bliver der etableret Fibernet i Ternesøparken, med Fibia som leverandør.

Gravearbejdet med gener og uro, foregår i tidsrummet Kl. 06.00 - 17.00.

Der forventes ikke at være åbne graverender, idet man dækker renderne til fra dag til dag. Undtagelser kan dog forekomme. Hvis der opstår forhold ved gravearbejdet, man ønsker at klage over. Opfordrer Fibia til, at man retter henvendelse til Graveentreprenørens personale på stedet.

Husk at man stadig kan nå at tilmelde sig til gratis tilslutning, inden d.15-06-2018. Herefter beregnes tilslutning til gældende dagspris. Den er i øjeblikket på Kr. 5000,-

April 2017

Ternesøparken har fået vores egen hjertestarter. Den er blevet monteret på højre side af vores skur, og er fuldt synlig, når man kører ind i Ternesøparken. Den er blevet registreret på www.hjertestarter.dk, så når der bliver ringet til alarmcentralen, har de en tydelig beskrivelse af, hvor vores hjertestarter sidder, og kan guide hen til den.


Vi er pt i processen med at afholde 1. hjælpskurser for interesserede beboere. Hvis du ønsker at deltage i et førstehjælpskursus, så henvend dig hurtigst muligt til bestyrelsen.

1. september 2013

Bestyrelsen har idag modtaget underskriftindsamling fra flere af medlemmerne fra nr. 38 - 71 vedr. vejbelysningen.

Som nævnt i omdelte brev idag, har vi kontakt med SEAS-NVE vedr. fejlen. Ved vores første møde efter sommerferien - som medarbejderne på SEAS-NVE også har afholdt, har vi fået første nyt. SEAS-NVE har oplyst, at der er leveringstid på nye lamper, hvorfor der er forsinkelse på arbejdet. Det er selvfølgelig uheldigt, at de ikke har nået at udskifte belysningen inden den mørke tid, men vi har fået lovning på, at arbejdet bliver færdiggjort ultimo september.

Bestyrelsen beklager, at der ikke er sket en orientering tidligere, men der har ikke foreligget den nødvendige information.

Som omtalt i omdelte brev, vil vi udsende videre orientering, når vi er bekendt med yderligere detaljer.

27. november 2011

Af risiko for flyvende tagsten og væltede grantræer, ser bestyrelsen sig nødsaget til at udsætte juletræstændingen.

Vi håber, at vejret er med os 2. søndag i advent - altså 4. december kl. 16:00 - hvor vi vil tænde grillen til den traditionelle julemenu med æbleskiver og gløgg.  

26. november 2011

Så nærmer den søde juletid sig med hastige skridt og det er tid, at tænde lys i Ternesøparken´s juletræ. Dette sker 1. søndag i advent, der i år falder søndag d. 27. november.

Traditionen tro tænder vi grillen, hvor der bliver serveret æbleskiver, gløgg og varm kakao.

Træet tændes ca. kl. 16:00.

6. november 2011

Læs mere om projektet "nedsættelse af ejendomsværdiskatten" på siden i menulinien.

5.januar 2011

Godt Nytår til alle beboere i Ternesøparken.

Igen i denne vinter, har vi fået store mængder sne med de problemer det giver.

Generalforsamlingen besluttede med flertal, foråret 2010, at der ikke skulle afsættes penge i budgettet til snerydning udover grundejerforeningens forpligtigelser.

Derfor gør bestyrelsen opmærksom på at det er den enkelte grundejers pligt at rydde fortov, samt halvdelen af vejen, jævnfør Faxe kommunes sneregulativ. (afsn. 4)

Hvis en ejer ikke kan opfylde sine forpligtigelser, er det ejerens ansvar at rydning udføres. (afsn. 7)

12. december 2010

E.On har problemer med, at levere varmt vand p.g.a. et overgravet rør. Problemet forventes løst sidst på aftenen. 

22. november 2010

Status på den manglende vejbelysning er, at elektrikeren i sidste uge atter reparerede et brud på en el-ledning i den første del af Ternesøparken. Umiddelbart herefter havde vi vejbelysing i nogle dage indtil søndag, hvor mørket atter fald over området. Bestyrelsen arbejder videre mod en stabil belysning.

11. november 2010

Bestyrelsen beklager atter engang den manglende gadebelysning. Vi troede, at fejlen var blevet rettet, men det viser sig, at der formentligt er et sted mere i Ternesøparken, hvor der sker en korsslutning. Vi har kontakt til elektrikeren og arbejder på, at der hurtigt kommer en løsning, som vi alle kan acceptere.

11. november 2010

Kulden er kommet til Danmark og tiden nærmer sig, hvor det er 1. søndag i advent.

Traditionen tro mødes vi i rundkørslen d. 28. november, hvor årets juletræ tændes kl. 15:30. 

Der serveres gløgg, cacao og æbleskiver fra grillen.

Vel mødt

19. september 2010

Som alle i Ternesøparken har oplevet, har vi store problemer med gadebelysningen. Siden foråret har vi haft løbende kontakt med en elektriker, der har forsøgt at løse problemet. Dette er åbenbart sværere end som så, men der arbejdes videre indtil fejlkilden er fundet.

Herudover er der problemer med BLOG´en på hjemmesiden, som webmaster forsøger at løse.        

25. august 2010

Årets høstfest skulle have været afholdt på lørdag. Da vejret har været meget vådt og blæsende, har bestyrelsen valgt at annullere arrangementet.

15. august 2010

Så kom dagen, hvor vores hjemmeside blev færdig og vi i bestyrelsen håber, at den vil være til nytte for jer alle. Vi vil løbende lave ændringer/opdateringer, så hvis I har gode forslag ex. henvisninger til links m.m., så er I velkomne til at sende en mail til bestyrelsen. 

8. maj 2010

På trods af det koldeste maj-vejr i mange år, var der et stort fremmøde til Grøn dag. Planerne var lagt på forhånd og vi fik lavet mange opgaver, der er med til, at Ternesøparken kan bevare sit pæne udseende. Dagen forløb planmæssigt og blev afsluttet med grillning af pølser og efterfølgende kage, som en beboer havde bagt til dagen. Billeder fra dagen kan ses under punktet Billeder.