Aktiviteter

Grundejerforeningen Ternesøparken

Aktiviteter

Generalforsamling

Afholdes inden udgangen af april.

Der gøres opmærksom på, at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts.

Vi slutter generalforsamlingen af med et par snitter, øl og vand.

Vel mødt!

Grøn dag

2. lørdag i maj (alternativt søndag) samles vi alle til "grøn dag". Her hjæper vi hinanden med at lave de fornødne reparationer og vedligeholdelser bl.a. i vores rundkørsel, på vores skur og genbrugssø samt legeplads.

Udgifter til vedligeholdelserne samt reparationer betales via grundejerforeningens kontingent.

Juletræstænding

Hvert år sættes et juletræ op i rundkørslen. Den første søndag i advent tænder vi træet. Her serveres gløgg, kakao og æbleskiver.

Ture i området

Området giver anledning til mange smukke gå- og cykelture. Her er eksempler på forudlagte ture med kortanvisninger:

Sæt kryds i kalenderen i god tid:

Generalforsamling

Inden udgangen af april

Grøn dag

Anden lørdag i maj

Juletræstænding

Første søndag i advent