Aktiviteter

Grundejerforeningen Ternesøparken

Aktiviteter

Generalforsamling

Afholdes inden udgangen af april.

Der gøres opmærksom på, at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts.

Vi slutter generalforsamlingen af med et par snitter, øl og vand.

Vel mødt!

Grøn dag

2. lørdag i maj (alternativt søndag) samles vi alle til "grøn dag". Her hjæper vi hinanden med at lave de fornødne reparationer og vedligeholdelser bl.a. i vores rundkørsel, på vores skur og genbrugssø samt legeplads.

Udgifter til vedligeholdelserne samt reparationer betales via grundejerforeningens kontingent.

Sæt kryds i kalenderen i god tid:

Generalforsamling

Inden udgangen af april

Grøn dag

Anden lørdag i maj

"Mød din nabo"

I august måned forsøger vi at afholde et "Mød din nabo" arrangement.

Det er som regel en fredag kl. 19. vi sender invitation ud ca, 14 dage før.

Det er bare lidt uformel hygge i en time eller 2, hvor man lige får hilst på

hinanden og får talt om alt muligt.

Grundejerforeningen byder på Vin, Øl og vand, samt Snacks.


Juletræstænding

Hvert år sættes et juletræ op i rundkørslen. Den første søndag i advent tænder vi træet. Her serveres gløgg, kakao og æbleskiver.

Ture i området

Området giver anledning til mange smukke gå- og cykelture. Her er eksempler på forudlagte ture med kortanvisninger:

Mød din nabo

Ca. august måned

Juletræstænding

Første søndag i advent